Dzisiaj jest: 7.7.2020, imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa

Wskazówki, jak wypełnić protokół ZP-PN

Dodano: rok temu Czytane: 1064 Autor:
Redakcja poleca!

Czy w pkt 10 ZP-PN ppkt 3 należy wpisać pierwotny termin składania ofert, a następnie przedłużony (w związku ze zmianami wprowadzonymi przez zamawiającego)?

Wskazówki, jak wypełnić protokół ZP-PN
Czy w pkt 20 ZP-PN podpis składają wszystkie osoby wchodzące w skład komisji, czy tylko te obecne w dniu zakończenia prac komisji?

Jak prawidłowo postępować w następujących sytuacjach?

  1. Czy w pkt 10 ZP-PN ppkt 3 należy wpisać pierwotny termin składania ofert, a następnie przedłużony (w związku ze zmianami wprowadzonymi przez  zamawiającego), np.: „Termin składania ofert upłynął 1 lipca 2018 r. o godz.  10:30. Przedłużono termin składania ofert do 2 lipca 2018 r., godz. 10:30”? 
  2. W odniesieniu do ww. pytania, czy w pkt 6 ppkt 3 oraz w pkt 7 ZP-PN należy wpisać datę końcową zamieszczenia dokumentów z uwzględnieniem zmian  w terminie składania ofert? Czy uszczegółowić, tzn. „termin pierwotny był...,  a termin po zmianie...”? 
  3. Czy w pkt 20 ZP-PN podpis składają wszystkie osoby wchodzące w skład komisji, czy tylko te obecne w dniu zakończenia prac komisji (data składania  propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty)?   

Odpowiedź

Biorąc pod uwagę racjonalność ustawodawcy i kierując się  zdroworozsądkowym podejściem do zamówień publicznych, a także mając na  uwadze, że sposób wypełnienia protokołu nie wpływa na wynik postępowania,  należy uznać, iż dokonany przez zamawiającego sposób wypełnienia protokołu  we wskazanym w pytaniu zakresie nie może być podstawą zarzutów. 

Wyjaśnienie

Wszelkie wymogi prawne związane  z obligatoryjną treścią protokołu postępowania  o udzielenie zamówienia, który  zamawiający ma obowiązek sporządzać  w trakcie prowadzenia postępowania,  określa art. 96 ustawy Pzp oraz rozporządzenie  w sprawie protokołu. 

Pobierz wzór ZP-PN

Rozporządzenie reguluje: 

  • wzór protokołu oraz zakres dodatkowych informacji zawartych w protokole  w zależności od zastosowanego  trybu postępowania (wykraczający  poza zakres opisany w art. 96 ust.  1–2a ustawy Pzp), a także 
  • sposób oraz formę udostępniania zainteresowanym protokołu wraz  z załącznikami. 

Zgodnie z § 2 rozporządzenia protokół  zawiera informacje dotyczące  czynności poprzedzających wszczęcie  postępowania oraz wykonywanych po  jego zakończeniu, w tym m.in. informacje  dotyczące ogłoszeń o zamówieniu  i zmiany treści ogłoszeń (ust. 2 pkt 4),  a także odnoszące się do miejsca i terminu  składania ofert (ust. 2 pkt 8). 

Protokół zawiera również podpis osoby  go sporządzającej oraz zatwierdzającej  (ust. 2 pkt 23 i 24). Wzór protokołu  postępowania w trybie przetargu nieograniczonego  stanowi załącznik nr  1 do rozporządzenia. Ustawodawca  nie udzielił dodatkowych wskazówek,  w jaki sposób należy prawidłowo  wypełnić protokół. 

W związku z powyższym, w mojej ocenie: 

  • w pkt 10 ppkt 3 ZP-PN można wpisać pierwotny termin składania ofert, a następnie ten ostateczny, wynikający  z przedłużenia albo odwrotnie,  z zastrzeżeniem, że z zamieszczonych  treści powinno jednoznacznie  wynikać, jaki był termin pierwotny  i ostateczny oraz jakie jego przedłużenie  przewidział zamawiający, 
  • w pkt 6 ppkt 3 oraz w pkt 7 ZP-PN trzeba wpisać ostateczny zakres czasowy  zamieszczenia dokumentów,  z zastrzeżeniem, że uszczegółowienie  w sposób wskazany przez pytającego  nie może być poczytywane  za błąd, 
  • choć nie wynika to literalnie z treści przytoczonych regulacji, w pkt  20 ZP-PN podpis składają wszystkie  osoby wchodzące w skład komisji,  które brały udział w czynnościach  postępowania, i potwierdzają, że  zostały one dokonane w sposób opisany  w protokole. Każda z tych osób  ma również obowiązek zapoznania  się z treścią protokołu oraz może  zgłosić do niego zastrzeżenie. Jeżeli  zatem brak jest obiektywnej możliwości  złożenia podpisów przez  wszystkich członków komisji przetargowej,  zamawiający zamieszcza  informację o tym w pkt 28 ZP-PN.    

Obejrzyj wideo-szkolenie o zmianach w dokumentach i oświadczeniach w związku z elektronizacją zamówień publicznych.

Podstawa prawna

  • art. 96 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),
  • rozporządzenie ministra rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. poz. 1128).

Katarzyna Bełdowska – prawnik, ekspert z zakresu zamówień publicznych, autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych, pracownik kadry kierowniczej administracji samorządowej, stale współpracuje z www.portalzp.pl

Źródło: OF
Polecane
Polub nas na Facebook-u i bądź na bieżąco z informacjami ze świata OZE! (kliknij)