Dzisiaj jest: 2.12.2023, imieniny: Balbiny, Ksawerego, Pauliny

Stacje wodorowe: Elementy, konstrukcja i funkcje

Dodano: 2 miesiące temu Czytane: 235 Autor:
Redakcja poleca!

W artykule omawiamy podstawowe elementy stacji wodorowych oraz różnice konstrukcyjne, wpływ ciśnienia na ich działanie, konieczność chłodzenia wodorem oraz rolę dystrybutorów i systemów automatyki.

Stacje wodorowe: Elementy, konstrukcja i funkcje
Dowiedz się więcej o tym, jak stacje wodorowe działają i jak są zaprojektowane.

Podstawowe elementy stacji wodorowych: magazyn, kompresor i dystrybutor

Jak już wspomniano wcześniej, każda stacja wodorowa składa się z kilku podstawowych elementów, które pełnią kluczowe funkcje w kontekście dostarczania i dystrybucji wodoru. Pierwszym z tych elementów jest naziemny magazyn wodoru. Magazyn jest miejscem przechowywania wodoru, który może być przechowywany w postaci ciekłej lub gazu o różnym ciśnieniu. Zbiorniki magazynowe muszą spełniać określone normy bezpieczeństwa i wytrzymałości, aby zapewnić bezpieczne przechowywanie wodoru.

Kolejnym kluczowym elementem stacji jest kompresor. Kompresor służy do sprężania wodoru, co pozwala zmniejszyć jego objętość i zwiększyć ciśnienie. Wodór jest sprężany na stacji w celu uzupełniania ciśnienia w poszczególnych bankach, które są wykorzystywane do tankowania pojazdów. Obecnie dąży się do minimalizacji rozmiaru zbiorników stacjonarnych na stacji poprzez wykorzystanie butlowozów lub kontenerów z butlami, które przywożą wodór o niższym ciśnieniu. Kompresor jest również odpowiedzialny za utrzymanie właściwego ciśnienia w poszczególnych bankach i zapewnienie efektywnego tankowania pojazdów.

Różnice konstrukcyjne stacji wodorowych: dostawa zewnętrzna vs. elektroliza na miejscu

Różnice konstrukcyjne między stacjami wodorowymi wynikają głównie z różnych metod dostarczania wodoru do stacji. Istnieją dwie główne metody dostawy wodoru: dostawa zewnętrzna i elektroliza na miejscu. Każda z tych metod ma swoje zalety i wpływa na konstrukcję stacji.

W przypadku dostawy zewnętrznej, wodór jest dostarczany do stacji poprzez rurociągi lub butlowozy. Wodór jest produkowany poza stacją i przewożony do niej w odpowiednich pojemnikach. Ta metoda ma zaletę większej elastyczności, ponieważ można dostarczać większe ilości wodoru, gdy jest to potrzebne. Jednakże, wymaga to odpowiedniej infrastruktury transportowej i logistycznej, aby zapewnić ciągłą dostawę wodoru.

Wpływ ciśnienia na konstrukcję i działanie stacji wodorowych

Ciśnienie odgrywa kluczową rolę w projektowaniu i funkcjonowaniu stacji wodorowych. Różne poziomy ciśnienia mają wpływ na konstrukcję poszczególnych elementów stacji oraz na proces tankowania pojazdów.

Wysokie ciśnienie, takie jak 700 bar dla pojazdów lekkich i 350 bar dla pojazdów ciężkich, wymaga odpowiedniej konstrukcji zbiorników magazynowych oraz kompresorów, które są w stanie utrzymać to ciśnienie. Zbiorniki muszą spełniać normy bezpieczeństwa i wytrzymałości, aby zapewnić bezpieczne przechowywanie wodoru pod wysokim ciśnieniem. Kompresory natomiast muszą być wystarczająco wydajne, aby sprężać wodór do wymaganego poziomu ciśnienia.

Chłodzenie wodorem: kiedy jest konieczne?

Jak już wcześniej wspomniano, podczas tankowania pojazdów z wykorzystaniem stacji wodorowych, wodór może ulegać wzrostowi temperatury ze względu na opory przepływu. W takich sytuacjach konieczne jest zastosowanie chłodzenia wodorem, które ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa procesu tankowania.

W przypadku pojazdów osobowych, gdzie wodór jest tankowany przy wyższym ciśnieniu 700 bar, chłodzenie jest niezbędne, aby uniknąć przekroczenia progu temperatury określonego w standardowym protokole tankowania. Wysoka temperatura może bowiem zagrozić zbiornikom wodoru, które posiadają płaszcze uszczelniające wykonane ze sztucznego tworzywa. Dlatego też stosuje się chłodzenie w celu utrzymania odpowiedniej temperatury podczas tankowania pojazdów osobowych.

Dystrybutory wodoru: rola i funkcje

Dystrybutory wodoru odgrywają kluczową rolę w stacjach wodorowych, umożliwiając tankowanie pojazdów oraz bezpieczne przesyłanie gazu. Ich główną funkcją jest dostarczanie wodoru do pojazdów poprzez odpowiednie pistolety nalewcze. Dystrybutory mogą znajdować się na tej samej wyspie co inne dystrybutory paliwa lub zostać umiejscowione w innym miejscu na stacji.

W przypadku stacji wodorowych, dystrybutory są wyposażone w jedną lub dwie dysze, które umożliwiają tankowanie pojazdów z różnymi ciśnieniami. Można stosować różne kombinacje ciśnień, takie jak 350 bar i 700 bar, w zależności od charakterystyki pojazdów tankowanych. Dystrybutory są również odpowiedzialne za bezpieczne przesyłanie gazu z magazynu do pojazdu, zapewniając odpowiednią kontrolę ciśnienia i przepływu. Dzięki nim proces tankowania jest szybki i efektywny, a kierowcy mogą bezpiecznie korzystać z stacji wodorowych.

Automatyka stacji wodorowych: bezpieczeństwo i zarządzanie ciśnieniem

Systemy automatyki odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa oraz skutecznego zarządzania ciśnieniem na stacjach wodorowych. Ich głównym zadaniem jest zbieranie danych z czujników, transmisja danych oraz sterowanie poszczególnymi zaworami w celu właściwego zarządzania ciśnieniem w poszczególnych bankach. Dzięki tym systemom możliwe jest utrzymanie stabilnego ciśnienia w magazynach i zapewnienie bezpiecznego tankowania pojazdów.

Automatyka stacji odpowiada również za monitorowanie różnych parametrów, takich jak temperatura, przepływ i poziom wodoru, co umożliwia szybką reakcję na ewentualne awarie lub nieprawidłowości. Systemy te są wyposażone w zaawansowane algorytmy, które umożliwiają optymalne zarządzanie procesem tankowania i minimalizację ryzyka wystąpienia niebezpiecznych sytuacji.

Więcej na temat stacji wodorowych i usługi ich budowy na stronie https://www.tsg-solutions.com/pl/budowa-stacji-wodorowych/ a jeżeli jesteś przedsiębiorcą i stoisz przed decyzją budowy stacji paliw, to musisz odwiedzić tę stronę https://www.tsg-solutions.com/pl/budowa-stacji-paliw/

Źródło: OF
Polecane