Dzisiaj jest: 2.2.2023, imieniny: Kornela, Marii, Mirosławy

Kompendium RODO: czym jest RODO, kogo obowiązuje, jakie szkolenia RODO rozważyć?

Dodano: miesiąc temu Czytane: 95 Autor:
Redakcja poleca!

Każdy przedsiębiorca rozpoczynający działalność powinien zadbać o przestrzeganie odpowiednich przepisów prawa.

Kompendium RODO: czym jest RODO, kogo obowiązuje, jakie szkolenia RODO rozważyć?
Jedną z regulacji, która dotyczy niemalże każdej firmy i wciąż sprawia liczne problemy jest RODO. Dowiedz się czym jest RODO, kogo dotyczy, jakie szkolenia RODO rozważyć, aby zapewnić firmie działanie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Co to jest RODO?

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) to regulacja w prawie UE dotycząca ochrony danych i prywatności wszystkich osób w Unii Europejskiej (UE) i Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Dotyczy również eksportu danych osobowych poza UE i EOG. RODO ma na celu zapewnienie osobom fizycznym większej kontroli nad ich danymi osobowymi i zharmonizowanie przepisów dotyczących ochrony danych w całej UE. 

RODO zostało wprowadzone w odpowiedzi na rosnącą ilość danych osobowych gromadzonych, przechowywanych i przetwarzanych przez organizacje oraz obawy przed potencjalnym nadużyciem tych danych. RODO ma na celu ochronę prywatności osób fizycznych poprzez wymaganie od organizacji większej przejrzystości w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych osobowych oraz wdrażania odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony tych danych. Więcej o zakresie regulacji RODO można dowiedzieć się w trakcie profesjonalnego szkolenia RODO, kursu RODO z ochrony danych osobowych czy to w firmach prywatnych, instytucjach publicznych, czy też organizacjach non-profit.

Niektóre z najważniejszych aspektów RODO obejmują:

 • Wymóg uzyskania przez organizacje wyraźnej zgody od osób przed gromadzeniem, wykorzystywaniem lub udostępnianiem ich danych osobowych.
 • Prawo osób fizycznych do dostępu do swoich danych osobowych oraz żądania ich poprawienia lub usunięcia.
 • Prawo osób fizycznych do sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych.
 • Wymóg zgłaszania przez organizacje wszelkich naruszeń danych odpowiednim organom oraz w niektórych przypadkach, osobom fizycznym, których dotyczy naruszenie.
 • Wymóg wdrożenia przez organizacje odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych.

Ogólnie rzecz biorąc, RODO jest ważnym krokiem w kierunku lepszej ochrony danych osobowych i praw do prywatności w erze cyfrowej.

Jakie działania powinny podjąć firmy w celu wdrożenia RODO?

Chcąc zachować zgodność z RODO, firmy muszą wdrożyć szereg środków ochrony danych osobowych i zapewnić przejrzystość w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania tych danych. Niektóre konkretne działania, które firmy powinny podjąć, obejmują:

 • Przeprowadzenie audytu danych w celu określenia, jakie dane osobowe zbierają, w jaki sposób je wykorzystują i komu je udostępniają.
 • Aktualizowanie ich polityk prywatności w celu jasnego wyjaśnienia, w jaki sposób gromadzą, wykorzystują i udostępniają dane osobowe oraz w celu uzyskania wyraźnej zgody osób fizycznych na te działania.
 • Wdrażanie środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych, takich jak szyfrowanie, zabezpieczanie serwerów i kontrola dostępu.
 • Wyznaczenie inspektora ochrony danych (IOD), który jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności z RODO oraz za obsługę zapytań lub skarg osób fizycznych związanych z ochroną danych.
 • Zgłaszanie wszelkich naruszeń danych odpowiednim organom a w wybranych przypadkach również osobom fizycznym, których dotyczy naruszenie.
 • Zapewnienie osobom fizycznym dostępu do ich danych osobowych na żądanie oraz umożliwienie im poprawienia lub usunięcia tych danych, jeśli są one niedokładne lub przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Organizacja szkoleń RODO zarówno dla pracowników, którzy w codziennej pracy mają do czynienia z danymi osobowymi i koniecznością ich ochrony, jak i działów takich jak IT, które zajmują się technicznym zapewnieniem bezpieczeństwa danych osobowych.

 Podejmując te kroki, firmy mogą zapewnić, że działają zgodnie z RODO i chronią prawa do prywatności swoich klientów i pracowników.

Szkolenia RODO

Szkolenia RODO mogą być cennym źródłem informacji dla firm i osób prywatnych, które chcą zrozumieć i przestrzegać Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Szkolenia te mogą obejmować szereg tematów, w tym prawa osób fizycznych wynikające z RODO, obowiązki firm w zakresie ochrony danych osobowych oraz najlepsze praktyki w zakresie ochrony danych.

Szkolenia RODO mogą być korzystne dla różnych osób w firmie, w tym dla kierownictwa, personelu IT, specjalistów HR (dowiedz się więcej) i wszystkich innych osób, które przetwarzają dane osobowe w imieniu firmy. Może to być również korzystne dla pracowników, którzy pracują z danymi osobowymi w innych rolach, takich jak obsługa klienta lub marketing.

Szkolenia RODO mogą pomóc firmom upewnić się, że działają zgodnie z RODO i odpowiednio chronią dane osobowe swoich klientów i pracowników. Mogą również pomóc pracownikom zrozumieć ich obowiązki wynikające z RODO i jak postępować z danymi osobowymi w sposób zgodny z rozporządzeniem. Dla klientów szkolenia RODO mogą pomóc w budowaniu zaufania do sposobu, w jaki przetwarzane są ich dane osobowe.

Ogólnie rzecz biorąc, szkolenia dotyczące RODO mogą być cenną inwestycją dla firm i osób, które chcą zrozumieć i przestrzegać RODO. Uczestnicząc w tych szkoleniach, firmy i osoby fizyczne mogą lepiej zrozumieć swoje obowiązki wynikające z RODO i podjąć niezbędne kroki w celu ochrony danych osobowych w sposób zgodny z rozporządzeniem.

Gdzie znaleźć sprawdzone szkolenia RODO oraz inne kursy z ochrony danych osobowych?

Szkolenia RODO, kursy poświęcone ochronie danych osobowych, a także webinary, konferencje czy sympozja dotyczące tematyki RODO i danych osobowych mogą być dobrym sposobem podnoszenia wiedzy we wspomnianym zakresie. Realizowane są one zarówno w postaci szkoleń i kursów online, jak i tradycyjnych spotkań na żywo w sali szkoleniowej czy konferencyjnej.

Poszukując szkolenia RODO, czy też dowolnego innego wydarzenia merytorycznego poświęconego ochronie danych osobowych, możemy skorzystać z internetowego katalogu wydarzeń RODO. Największy taki katalog dostępny jest na https://eventis.pl/szkolenia/rodo, gdzie możemy sprawdzić terminy szkoleń, kursów, konferencji i webinarów poświęconych tematyce RODO, jak też program zajęć, informacje o osobach uczestniczących oraz prowadzących zajęcia, a także ceny. Pozwala to szybko odnaleźć szkolenie dobrze dopasowane do naszych potrzeb – zarówno pod kątem merytorycznym, jak i budżetowym. Rejestracja na wybrany przez nas kurs RODO, szkolenie, konferencję czy webinar z ochrony danych osobowych realizowana jest online, co znacznie ułatwia formalności zgłoszeniowe.

Źródło: OF
Polecane
GOTOWE ZESTAWY FOTOWOLTAICZNE DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU (kliknij i oszczędzaj na energii)