Dzisiaj jest: 23.2.2019, imieniny: Damiana, Romana, Romany
Firma:

Europrojekty Consulting Sp. z o.o.

Opis:
1. Oferta

Europrojekty Ltd. oferuje kompleksową obsługę w zakresie realizacji inwestycji przy wsparciu dotacji z funduszy unijnych. Nasze usługi kierujemy zarówno do mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich firm jak i dużych przedsiębiorców. Ważną grupą naszego portfela klientów stanowią jednostki samorządu terytorialnego oraz podległe im przedsiębiorstwa komunalne, placówki edukacyjne, szpitale, spółki wodno-kanalizacyjne, itp.
Jesteśmy profesjonalistami z wieloletnim doświadczeniem finansowym, technicznym, prawnym oraz naukowym. Pozostajemy w dyspozycji ochrony interesów naszych Klientów.
Zespół doradców oferuje przeprowadzenie konsultacji i analizy poprawności realizacji inwestycji w kontekście wymagań prawnych, formalnych, środowiskowych, ekonomicznych i technicznych.
Sporządzamy kompleksową dokumentację o dofinansowanie - w tym wnioski aplikacyjne o dotacje, biznesplany, studia wykonalności oraz oferujemy pełne rozliczenie otrzymanego dofinansowania.
Europrojekty Ltd. związany jest umową z Polsko-Niemiecką Izbą Przedsiębiorczości, jak również posiada certyfikat doradcy funduszy Unii Europejskiej oraz akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jesteśmy również partnerem wielu instytucji finansowych i branżowych oraz banków w zakresie świadczenia usług pośrednictwa inwestycyjnego i finansowego.

2. Doradztwo inwestycyjne
Analiza inwestycji Klienta pod względem wymagań prawnych, środowiskowych, technicznych i finansowych. Screening i dostosowanie właściwych dotacji i programów wsparcia finansowego.
Ocena oraz kwalifikacja Klienta do pozyskania środków unijnych, krajowych, pomocy publicznejde minimis - dotacje, kredyty, pożyczki oraz poręczenia finansowe w ramach Inicjatywy JESSICA i JEREMIE.
Przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej i finansowej o dofinansowanie – wnioski, biznes plany, studia wykonalności, analizy przed-procesowe i inne niezbędne dla danej inwestycji dokumenty.
Przygotowanie firm do współpracy z sektorem naukowym i badawczo-rozwojowym (B+R) – sporządzenie listów intencyjnych, spotkań z przedstawicielami instytucji naukowych, wyższych uczelni i ośrodków B+R, przygotowywanie ramowych umów o współpracy, opinii i audytów o innowacyjności inwestycji.
Pełne przygotowanie do podpisania umów o dofinansowanie – sporządzenie właściwych dokumentów i suplementów, reprezentowania przez Instytucjami Zarządzającymi finansowaniem inwestycji,
Monitoring przebiegu inwestycji i udostępnienie – w wersji drukowanej i elektronicznej - wszelkich dokumentów i formularzy wymaganych przez instytucje udzielające wsparcia finansowego.
Rozliczanie inwestycji - zarządzanie i bezpośredni nadzór nad realizacją projektów (doradztwo w zakresie: obowiązków związanych ze przestrzeganiem ustawy zamówień publicznych oraz stosowaniem procedur prawidłowego wyboru oferenta-dostawcy, dokumentacją projektu, trybu kontroli realizacji projektu przez Regionalną Instytucję Finansującą, monitorowania realizacji projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowym, procedury aneksowania umów o dofinansowanie oraz dopuszczalnego zakresu zmian w projekcie),
Rozliczenie projektu - ewidencjonowanie kosztów, sporządzenia wniosku o płatność, terminów i miejsca składania dokumentów oraz procedur wnioskowania o płatność, raportowania oraz przygotowania sprawozdań z realizacji projektu.

3. Doradztwo środowiskowe i energetyczne
Europrojekty Ltd. jest ekspertem w dziedzinie inwestycji ochrony środowiska i inwestycji energetyki odnawialnej i niskoemisyjnej.
Oferujemy pozyskanie dotacji do 85 % z funduszy unijnych, środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norweski i Szwajcarski Mechanizm Finansowy) oraz środków krajowych (Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) na inwestycje w odnawialne źródła energii.

RODZAJ DOTOWANYCH INWESTYCJI OZE:

ØFARMY FOTOWOLTAICZNE

ØFARMY WIATROWE

ØBIOGAZOWNIE

ØPOMPY CIEPŁA

ØSPALARNIE BIOMASY

ØINSTALACJE SOLARNE

ØUKŁADY KOGENERACYJNE

Oferta konsultingowa EUROPROJEKTY Ltd. dotyczy przygotowania:

1. Kompleksowej dokumentacji wnioskującej o dotacje

2. Karty informacyjne

3. Dokumentów do otrzymania Decyzji środowiskowej i Pozwolenia na budowę

4. Dokumentów do otrzymania Decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie wpływu inwestycji na tereny sieci NATURA 2000

5. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

6. Nadzór inwestorski

7. Audyty energetyczne, ekonomiczne, elektryczne.

8. Biznes plany i Studia wykonalności inwestycji

9. Analizy zastosowania alternatywnych źródeł energii zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej

10. Projektowanej Charakterystyki Energetycznej nieruchomości przeznaczonych dla inwestycji OZE

TWORZYMYGRUPY INWESTYCYJNE ENERGII ODNAWIALNEJ.

ZOSTAŃ RENTIEREM SWOJEJ PRZYSZŁOŚCI

TWORZYMY PODMIOTY PRODUKUJĄCE ENERGIĘ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH Z PRZEZNACZENIEM NA WYŁĄCZNA SPRZEDAŻ DYSTRYBUTOROM I ODBIORCOM ENERGETYCZNYM.

W CAŁOŚCI ZABEZPIECZAMY:

v NIERUCHOMOSCI DLA REALIZACJI INWESTYCJI

v FINANSOWANIE INWESTYCJI Z NISKOOPROCENTOWANYCH KREDYTÓW PREFERENCYJNYCH

v DOTACJE UNIJNE REFINANSUJACE DO 70 % KOSZTÓW INWESTYCJI

v PROJEKTOWANIE I INSTALACJĘ NAJBARDZIEJ EFEKTYWNYCH TECHNOLOGII OZE

v OBSŁUGĘ PRAWNĄ, KSIĘGOWĄ I UBEZPIECZENIOWĄ PROJEKTU

v ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

INFORMACJA PRAWNA dla GRUP INWESTYCYJNYCH

Celem poniższej informacji prawnej jest zaprezentowanie potencjalnym partnerom biznesowym założeń oraz korzyści w uczestnictwie w grupie inwestycyjnej spółek celowych, realizujących przedsięwzięcia z zakresu produkcji energii odnawialnej.

I.Założenia

Grupa inwestycyjna składać się będzie z niezależnych od siebie spółek prawa handlowego, realizujących w różnych rejonach Polski przedsięwzięcia z zakresu produkcji energii odnawialnej (spółki celowe).

Grupa inwestycyjna zapewnia obsługę poszczególnych spółek pod kątem dostarczenia wiedzy technologicznej, doradczej, prawnej oraz księgowej. Potencjalni partnerzy będą uczestniczyli w spółkach celowych w formie wspólników tych spółek, wnosząc kapitał majątkowy (przykładowo: środki pieniężne lub nieruchomości) z jednoczesnym zastosowaniem konstrukcji prawnej wyłączającej ich odpowiedzialność.

II.Cele

Celem grupy inwestycyjnej jest:

zapewnienie spółkom celowym fachowej obsługi specjalistycznej w zakresie udostępnienia technologii, wiedzy doradczej, prawnej i obsługi administracyjnej Zwiększenie świadomości i identyfikacji na rynku zewnętrznym przez występowanie w ramach wspólnej grupy Celem spółki celowej jest:

Połączenie wiedzy, doświadczenia i zasobów wspólników w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia;

III.Korzyści

Korzyści udziału potencjalnych partnerów w spółkach celowych organizowanych w ramach grupy inwestycyjnej to:

Udział w zyskach spółki bez jednoczesnego ponoszenia odpowiedzialności za jej działanie; Realizowanie inwestycji przy udziale i za pomocą wiedzy pozostałych partnerów – co daje oszczędności w postaci braku konieczności lokowania środków w usługi doradców; Przejrzysty i transparentny sposób rozliczania inwestycji; Brak odpowiedzialności spółki celowej za działania grupy inwestycyjnej i pozostałych spółek celowych; Brak konieczności realizowania obsługi administracyjnej spółki; Brak konieczności ponoszenia kosztów za założenie spółek celowych.

Udział w zyskach spółki bez jednoczesnego ponoszenia odpowiedzialności za jej działanie; Realizowanie inwestycji przy udziale i za pomocą wiedzy pozostałych partnerów – co daje oszczędności w postaci braku konieczności lokowania środków w usługi doradców; Przejrzysty i transparentny sposób rozliczania inwestycji; Brak odpowiedzialności spółki celowej za działania grupy inwestycyjnej i pozostałych spółek celowych; Brak konieczności realizowania obsługi administracyjnej spółki; Brak konieczności ponoszenia kosztów za założenie spółek celowych.
Kontakt
Europrojekty Consulting Sp. z o.o.
ul. Plac Andersa 7, 61-894 Poznań, woj. wielkopolskie ( Pokaż na mapie)
Kontakt
Opinie:
0
Dodaj opinię o firmie
Brak opinii o tej firmie!
Polecane
Polub nas na Facebook-u i bądź na bieżąco z informacjami ze świata OZE! (kliknij)